Kenmerken en voordelen van F-500

Snelle blussing • Spaart levens • Vermindert risico bij brandbestrijding • Vermindert schade aan eigendommen Snelle temperatuursdaling • Verminderd risico bij brandbestrijding • Verminderde kans van herontsteking • Door lagere temperatuur betere blussing • Verstoort brandingsproces leidt tot een snelle blussing. Reductie oppervlakte spanning • Verhoogt oppervlakte dekking en dringt diep in poriën van klasse… » lees meer

Blusdemo F500 op 29 augustus 2014

Naast alle bestaande blusmiddelen is er een nieuw blusmiddel op de Nederlandse markt: F500. Dit blusmiddel wordt nu toegepast in o.a. Duitsland, Italië, Frankrijk en Amerika. F500 is een multifunctionele blusstof met zeer bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen maken het mogelijk om F-500 te gebruiken voor brandbestrijding bij branden van klasse A, B en delen van… » lees meer

Nieuw! De waternevelblusser type W6WNA

Deze nevelblusser blust de brand doormiddel van het verspreiden van nevel. Zelfs brandend vet (denk aan een brandende frituurpan) en elektriciteit branden (tot 1000V) kan geblust worden met deze waternevelaar. Dit maakt deze blusser zeer geschikt voor ABF branden en de voedselindustrie. Klik hier voor meer informatie en alle voordelen van deze waternevelblusser van BRANDTotaal

Brandmeldinstallaties

Om een brand in een vroegtijdig stadium te signaleren is een brandmeldinstallatie essentieel. Na signalering kan vroegtijdig begonnen worden met ontruiming en brandbestrijding. Zo kan gevolgschade van brand, ongevallen en overige schade, beperkt cq worden voorkomen. Het bedrijfsproces loopt minder schade op en bijvoorbeeld stilstand van de bedrijfsvoering wordt tot een minimum beperkt. Afhankelijk van… » lees meer

Sprinklerinstallaties

Een sprinklerinstallatie voorkomt brandschade door automatisch te blussen met water bij een bepaalde temperatuur, hiermee wordt een beginnende brand in een vroeg stadium geblust. Sprinklers reageren bij een temperatuursverhoging (verhitting), direct treedt de sprinkler in werking en alleen op de plaats waar de verhitting gemeten wordt, de overige bedrijfsprocessen worden niet verstoord. Een sprinklerinstallatie is… » lees meer

Kleine blusmiddelen

Draagbare of verrijdbare blustoestellen zijn onmisbaar in het blussen van beginnende branden. Ze zijn vaak het eerste hulpmiddel dat ingezet kan worden voordat een brand onbeheersbaar wordt. Risico’s voor mensen, dieren, gebouwen en waardevolle objecten worden hierdoor sterk verminderd en geven de gebruikers van de omgeving een veilig gevoel. BRANDTotaal levert verschillende soorten mobiele blusmiddelen voor… » lees meer