Blusdemo F500 op 29 augustus 2014

Naast alle bestaande blusmiddelen is er een nieuw blusmiddel op de Nederlandse markt: F500. Dit blusmiddel wordt nu toegepast in o.a. Duitsland, Italië, Frankrijk en Amerika.

F500 is een multifunctionele blusstof met zeer bijzondere eigenschappen. Deze eigenschappen maken het mogelijk om F-500 te gebruiken voor brandbestrijding bij branden van klasse A, B en delen van de C, D en F.  F500 werkt koelend, gebruikt minder water, dringt diep in de brandende stof binnen en is zeer effectief door stoffen in te kapselen in micellen. F500 is een blusstof die zeer geschikt is zeer geschikt is voor het blussen van rubber-, accu-, auto- en kunststofbranden.

F500: Sneller blussen, minder blusmiddel en beter voor het milieu.

Alle voordelen van F500 op een rij

Op 29 augustus vinden drie blusdemonstraties plaats tussen 10.00 uur en 14.00 uur op het oefenterrein van Brandweertrainingcentrum Kleefse Waard in Arnhem.
Voor nadere inlichtingen kunt u contact met ons opnemen of direct aanmelden

Aanmelden voor het bijwonen van de blusdemo via:
info@brandweertraining.nl o.v.v. van bedrijfsnaam en aantal personen.